660 294 685 kontakt@kancelaria-lw.pl Pon-Pt 10:30 - 18:30

Nasi współpracownicy

Agnieszka Głogowska

Doradca Podatkowy

• gruntowne doradztwo podatkowe, m.in. w zakresie podatku dochodowego; podatku od towarów i usług; podatku od czynności cywilnoprawnych i innych

• sporządzanie scenariuszy optymalizacji podatkowych

• reprezentacja klientów w postępowaniach podatkowych

Paweł Popiela

Biegły Rewident

• doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa

• doradztwo w zakresie analizy fi nansowej i zarządzania ryzykiem

• prowadzenie procesów Due Diligence

• prowadzenie czynności audytorskich

• outsourcing wybranych procesów fi nansowych (m.in.: raportowanie, kontroling)

Łukasz Maszota

Specjalista d.s. pozyskiwania funduszy unijnych

• pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów fi nansowanych dotacjami z Unii Europejskiej dla fi rm i JST

• opracowywanie wieloletnich planów i strategii dla jednostek samorządu terytorialnego

• bieżące monitorowanie możliwości finansowania działań i projektów realizowanych przy udziale funduszy unijnych

Maciej Dudkiewicz

Specjalista d.s. zabezpieczeń finansowych

• zabezpieczenie firmy oraz właścicieli (m.in. ubezpieczenia majątkowe, życiowe, OC działalności gospodarczej, gwarancje ubezpieczeniowe)

• programy motywacyjne dla pracowników (m.in. ubezpieczenia grupowe, pakiety medyczne, plany emerytalne)

• budowanie i mnożenie kapitału